Dakisolatie

Isolatiemateriaal vormt naast de waterkerende laag een belangrijk onderdeel van dakbedekking. Bij uw keuze voor isolatiemateriaal spelen de volgende overwegingen een rol:

  • Begaanbaarheid, massa en brandveiligheid van het isolatiemateriaal
  • Dakconstructie en functie van de onderliggende ruimte
  • Isolatiewaarde ofwel de R-waarde van het isolatiemateriaal
  • Dikte door beperkte hoogte opstanden en dakranden
  • Combinatie van constructie, dampremmende laag, isolatiemateriaal en waterkerende laag

Roofcon adviseert u graag over het optimale isolatiemateriaal in combinatie met dakbanen en ondergrond. Wij werken alleen met uitvoerig geteste materialen, die zijn voorzien van een productcertificaat. Zo bent u verzekerd van de beste kwaliteit.