Nieuwe halinrichting en planningsysteem

Nu de drukte bij Roofcon nog altijd toeneemt, brengen we steeds meer efficiëntie aan in onze werkprocessen. Zo zijn we momenteel volop bezig met het testen van een nieuw digitaal planningssysteem.

Dit geeft ons niet alleen meer inzicht in geplande werkzaamheden, maar dringt ook het aantal verloren uren terug. Iedereen heeft baat bij dit nieuwe systeem, want door het toegenomen overzicht kunnen wij onze klanten beter informeren en productiever en effectiever zijn.

Andere indeling voor opslaghal

Minstens zo noemenswaardig is de nieuwe halinrichting die op stapel staat. We hebben bij onze leverancier reeds een offerte aangevraagd voor een inrichtingsplan inclusief benodigdheden zoals stellingen en een heftruck.

Bij de herinrichting wordt de opslaghal efficiënter ingedeeld, waardoor het bijhouden van voorraadlijsten eenvoudiger wordt en het personeel spullen ’s ochtends sneller bij elkaar kan zoeken.

Meer inzicht, minder fouten

Zowel het nieuwe planningssysteem als de halinrichting passen in ons ingezette beleid van procesoptimalisatie. Dit zorgt ervoor dat we tijdens werkzaamheden met minder mensen hetzelfde werk kunnen verrichten.

Ook een toegenomen aandacht voor werkvoorbereiding draagt bij deze effectiviteitsverbetering. Een helder langetermijnoverzicht in het planningssysteem maakt het mogelijk om al vroeg met de voorbereiding te starten en uit te voeren werkzaamheden met de ploeg te bespreken. Onderaan de streep leidt dit tot meer inzicht en minder fouten.

Start renovatie crematorium in Usselo

Leuk om te melden is tot slot dat wij komende maandag definitief starten met avonddiensten onder kunstlicht bij het crematorium in Usselo. In dit artikel schreven wij al eens eerder over dit mooie project, dat we naar verwachting nog dit jaar zullen afronden. Best spannend, omdat het voor ons de eerste keer is dat we op deze manier werken. De komende tijd houden we u op de hoogte van de voortgang.